ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต พร้อมแล้วสำหรับรองรับการจัดงานประเภทต่างๆ ตามแต่จินตนาการของผู้จัดงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุม หมายเลขติดต่อ 0-2564-4018 - 21, 0-2564-3093-94, 0-2564-4440 ต่อ 1050, 08-6340-5509